Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácia na energie pre zariadenia sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. mája 2022 -  Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizoval na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa dotácií na energie a Plánu obnovy a odolnosti.

Informuje o tom, že 29. apríla 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z., ktorým sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a, aj s týmto ozbrojeným konfliktom súvisiacimi dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energii (najmä elektrickej energie a plynu).

Toto nariadenie  umožňuje, poskytnutie jednorazovej dotácie v rozpočtovom roku 2022 poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v pobytových a ambulantných zariadeniach sociálnych služieb ,účelovo určenej na čiastočnú, resp. plnú úhradu prevádzkových nákladov na energie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby.

Za energie, sa na účel tejto dotácie považujú energie potrebné na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, podľa individuálnych podmienok u jednotlivých poskytovateľov, a to najmä z hľadiska spôsobu vykurovania a súvisiaceho ohrevu vody (elektrická energia, para, plyn, tepelná energia a palivá na vykurovanie).

Žiadosti je potrebné doručiť ministerstvu najneskôr do 31.5.2022. Informácie týkajúce sa jednorazovej dotácie  (žiadosť, usmernenie) nájdete TU.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.