Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácie na stravu sa upravia a doplatok dostanú školy i spätne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. apríla 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. 

Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vláda návrh nariadenia rezortu práce schválila.

Možnosti a postupy poskytovania mimoriadneho doplatku dotácie na stravu sa upravujú z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu (sú to deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko, deti, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou sú žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo deti, ktoré získali prechodný pobyt). Tieto deti totiž neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31. augusta. Vynaložené náklady na ich stravovanie tak predstavujú neplánovaný finančný výdavok, ktorý môže žiadateľom spôsobiť rozpočtové problémy.

Súčasný právny stav umožňoval žiadateľom vynaložené prostriedky na stravovanie počas preddavkového obdobia zohľadniť až v rámci zúčtovania dotácie na stravu. Návrh preto umožnil poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie aj spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do vyučovania.

Doplatok dotácie sa poskytne odo dňa kedy zmena nastala (tzn. odo dňa, kedy dieťa prvýkrát odobralo stravu a zúčastnilo sa vyučovania). Žiadateľ môže predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam detí s osobitnou ochranou v termíne do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci kedy, sú za predchádzajúci mesiac oprávnené pre poskytovanie dotácie na stravu. Deti, ktoré pribudli v mesiaci marec 2022 je možné zahrnúť do zoznamu detí za mesiac apríl a predložiť ho do 10. mája 2022 a doplatok sa na základe predloženého zoznamu poskytne spätne a až do konca preddavkového obdobia, (t. j. do 31. augusta 2022).

Účinnosť návrhu nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. K pondelku (11.apríla 2022) evidoval rezort 2 402 prijatých žiadosti o dotáciu na stravu v školských zariadeniach pre deti odídencov.

Ďalšie informácie o dotáciách na stravu nájdete TU a aj TU.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.