Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre deti vo výške 160 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 12. augusta 2023 - Od 15. augusta je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur. Financie sú určené na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

„Niektorým deťom, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ambulantných alebo pobytových zariadeniach, a popritom si majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie či povinnú školskú dochádzku, nie je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom," uviedlo ÚPSVR s tým, že na Slovensku eviduje 500 takýchto detí.

Rezort práce preto pripravil náhradný spôsob, ako takýmto rodinám čiastočne kompenzovať náklady na stravovanie. Žiadosť o jednorazovú dotáciu na čiastočnú kompenzáciu na obed a iné jedlo bude môcť od 15. augusta do 15. septembra podať rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra. Uverejní ju ÚPSVR na svojej webovej stránke.

„Dotáciu možno poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu, ak dieťa v období od 1. septembra do 31. decembra 2023 plní povinné predprimárne vzdelávanie alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole individuálnym vzdelávaním, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole," priblížilo ÚPSVR s tým, že sa to týka aj detí, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a zdravotný stav im neumožňuje vzdelávať sa a súčasne im je poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári.

Schválenie dotácie na obedy a iné jedlo úrady práce neoznámia. Dotácia bude vyplatená v hotovosti alebo prevodom na účet žiadateľa v banke. 

Zdroj: TASR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.