Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Návrh na zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MIRRI z 2021 na dotácie podľa zákona o regionálnom rozvoji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. marca 2023 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložilo do medzirezortné pripomienkové konanie „Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ ako iniciatívny materiál. Pripomienky je možné predkladať do 29. marca 2023.

Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 sa týka finančných prostriedkov v celkovej výške 9 028 925,66 EUR, ktoré boli v roku 2021 viazané v rozpočte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z., a v roku 2022 neboli z kapitoly ministerstva vyčerpané.

S cieľom zabezpečenia finančného krytia pripravovanej výzvy v roku 2023 a v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov, ministerstvo navrhuje zmeniť účel použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.  Schválením zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov by sa umožnilo ministerstvu vyhlásiť výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov na podporu voľnočasovej a športovej infraštruktúry pre obce a mestá.

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nájdete TU.

Zdroj: SLOV-LEX

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.