Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Udržateľná fotovoltika - informácie pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa revidovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, je požadované zavádzanie vhodných zariadení na využívanie solárnej energie v nových, verejných a existujúcich nebytových budovách, ktoré prechádzajú renovačnými zásahmi.

Verejným obstarávateľom/obstarávateľom preto ponúkame možnosť získať informácie o nákupe udržateľnej fotovoltiky prostredníctvom dvoch dokumentov v angličtine, ktoré poskytujú podrobné informácie o požiadavkách, kritériách a postupoch pre obstarávanie fotovoltických zariadení.

Dokument s názvom „Requirements and Award Criteria for Solar panel“ poskytuje podrobné usmernenia a kritériá, ktoré sa zohľadňujú pri hodnotení a pridelení zákazky v oblasti fotovoltiky. Príručka s názvom „Guide taken through the preliminary stages, setting out steps and choices for the procurement of PV“ detailne popisuje kroky a možnosti výberu počas prípravných fáz obstarávania fotovoltických zariadení.

Pre prístup k dokumentom je potrebné stať sa členom komunity verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. V prípade záujmu kontaktujte sekretariát projektu Big Buyers na big.buyers@eurocities.eu.

Viac informácií nájdete na stránke: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/community-public-buyers-sustainable-solar-pv

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.