Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Osobitná správa EDA: Verejné obstarávanie v EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európsky dvor audítorov posudzoval úroveň hospodárskej súťaže v Európskej únii v období rokov 2011 až 2021.

Význam verejného obstarávania nemožno spochybniť, tvorí 14 % hrubého domáceho produktu EÚ a zároveň je kľúčovým prvkom jednotného európskeho trhu. Predmetom posúdenia bolo taktiež overenie, či reforma európskych predpisov v roku 2014 mala pozitívny vplyv na úroveň hospodárskej súťaže, transparentnosť procesov a dĺžku verejného obstarávania.

Auditné zistenia však pre Európsku úniu nevyzerajú pozitívne.

Za posledných 10 rokov sa takmer zdvojnásobil počet verejných obstarávaní s jednou ponukou, z 23,5 % v roku 2011 na 41,8 % v roku 2021. Slovensko je však v tejto oblasti nadpriemerné a patríme medzi 4 krajiny EÚ, ktoré sa v tejto oblasti zlepšili.

V EÚ v sledovanom období taktiež klesal aj priemerný počet zapojených uchádzačov. V roku 2011 sa jednej zákazky zúčastňovalo v priemere 5,7 uchádzača, v roku 2021 to bolo už len 3,2 uchádzača. Pozri obr. 1.

Zhoršenie je zaznamenané aj v dĺžke administratívnych postupov. Zadávanie zákazky v roku 2021 trvá o viac ako polovicu dlhšie v porovnaní s rokom 2011. Pozri obr. 2.

Slovensku sa dlhodobo nedarí obstarávať podľa iných kritérií než je najnižšia cena. V rámci tohto ukazovateľa sme obsadili poslednú priečku v EÚ. Inovatívne, sociálne, či zelene verejné obstarávanie tak stále ostáva výzvou pre Slovensko. Pozri obr. 3.

Kompletný výstup so zisteniami a odporúčaniami Európskeho dvora audítorov v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť tu: Osobitná správa EDA – verejné obstarávanie v EÚ (pdf, 3.14 MB)

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.