Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Európska únia


Osobitná správa EDA: Verejné obstarávanie v EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európsky dvor audítorov posudzoval úroveň hospodárskej súťaže v Európskej únii v období rokov 2011 až 2021.

Čerpanie fondov Európskej únie k 31. máju 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júna 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov  III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) ...

Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (ďalej len „správa PIF“), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.