Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zasadnutie Expertnej skupiny pre opravné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič a riaditeľka odboru opravných prostriedkov Zuzana Krajčovičová sa zúčastnili zasadnutia expertnej skupiny pre opravné prostriedky, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie chorvátskej Štátnej komisie pre dohľad nad verejným obstarávaním dňa 22.4.2024 v Záhrebe.

V rámci stretnutia zástupcovia Európskej komisie predstavili závery zo správy Dvora audítorov č. 28/2023, týkajúcej sa stavu verejného obstarávania v Európskej únii. Odborný program doplnili zástupcovia Francúzska a Albánska predstavením ich revíznych systémov. Pozitívny dojem zanechala albánska Komisia pre verejné obstarávanie svojím pokrokom v oblasti elektronizácie revíznych postupov a elektronizácie verejného obstarávania ako takého.

Záver zasadnutia bol venovaný aktuálnym informáciám o judikatúre Súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania a opravných prostriedkov, vrátane nových informácií o prebiehajúcich prípadoch a stanoviskách generálneho advokáta. Veľmi významný dopad pre celý vnútorný trh EÚ a verejné obstarávanie bude mať najmä očakávaný rozsudok v prípade Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. proti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, ku ktorému zaujal stanovisko generálny advokát Anthony Collins.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.