Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Deviaty hackathon: Proces verejného obstarávania bude efektívnejší už na svojom začiatku

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Hackathon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR opäť priniesol nový vietor do digitalizácie štátnej a verejnej správy. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na ňom našiel spôsob, ako automaticky vyhľadávať a generovať vzorové súťažné podklady a všeobecné obchodné podmienky.

Deviaty hackathon, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR,  s témou: Hackni si súťažné podklady, je úspešne vyriešený. V priestoroch Sky Park Offices v Bratislave  9 súťažných tímov zložených zo študentov, vývojárov, či odborníkov na digitalizáciu kreovalo inovatívne riešenie, ktoré pomôže ÚVO výrazne zefektívniť a urýchliť proces verejného obstarávania už na jeho začiatku. Odborný dohľad tvorilo 10 mentorov z radov odborníkov na verejné obstarávanie priamo z ÚVO a ďalší experti z oblasti IT a biznisu.

„Uplynulý štvrtok parlament schválil prelomovú novelu zákona o verejnom obstarávaní. A je mi veľkým potešením oznámiť, že v krátkej nadväznosti na to sa vďaka uplynulému hackathonu podaril ďalší veľký krok, ktorý má potenciál ešte väčšmi zefektívniť celý proces verejného obstarávania. Víťazné inovatívne digitálne riešenie na zautomatizovanie prípravy dokumentácie, ktoré z deviateho hackathonu vzišlo, výrazne skráti čas potrebný na prípravu dokumentov pre verejné obstarávanie a dopomôže k ešte vyššej miere transparentnosti,“ povedal štátny tajomník Ivan Ivančin.

„Verejné obstarávanie v malých mestách a obciach na Slovensku robia častokrát jeden až dvaja ľudia, ktorí musia potrebné podklady manuálne kopírovať, pričom nevedia, či sú dokumenty, ktoré práve používajú aktuálne, či sú v súlade so zákonmi, rozhodnutiami súdov, metodickými usmerneniami ÚVO, prípadne nariadeniami Európskej komisie. Naším cieľom teda bolo nájsť digitálne riešenie, ktoré umožní štandardizáciu súťažných podkladov a odstránenie chybovosti,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič.

Víťazné digitálne riešenie predstavil a hlavnú výhru v podobe 3 000 eur si odniesol tím FIIT STU, ktorý sa hackathonu zúčastnil po prvýkrát. Vyhrali s digitálnou platformou, ktorá automatizuje tvorbu a správu vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok (VOP). Umožňuje automatické generovanie dokumentov, poskytuje upozornenia na chyby a legislatívne zmeny, a ponúka komplexné štatistiky pre verejné obstarávanie. „Od začiatku sme mali nejakú víziu, ako to chceme ťahať, mali sme nejaký návrh. No postupne, počas stretnutí s mentormi, sme upravili smer, ktorým by bolo vhodné sa posúvať. Mentori nás dokázali presne škálovať a usmerniť,” vyjadril sa kapitán tímu Matúš Koleják.

Na druhom mieste sa umiestnil tím, ktorý vyhral predchádzajúci hackathon v Banskej Bystrici -Lwíčkovci. Riešenie, ktoré navrhli sa zameriava na zjednodušenie procesu vytvárania vzorových súťažných podkladov pre ÚVO ako aj verejných obstarávateľov. Zamerali sa taktiež na UI a UX dizajn, ktorý je v tomto procese kritický a niekoľko menších funkcionalít, ktoré pomáhajú obidvom stranám uľahčovať prácu a ukladať informácie, ktoré by inak museli zakaždým duplikovať.

Tretie miesto obsadil tím Carameet. Ich riešenie automatizuje a teda urýchľuje tvorbu verejného obstarávania a tiež znižuje chybovosť pomocou nápovied pre obstarávateľa. Tvorba VO prebieha pomocou jednoduchého strojového učenia, ktoré dopĺňa duplicitné údaje a automaticky generuje doplnkové prílohy, ako napríklad zmluvy a všeobecné obchodné podmienky.

„Víťazom gratulujem a Úradu pre verejné obstarávanie prajem, aby bol tento nástroj čím skôr implementovaný a dopomohol tak k zmene vnímania verejného obstarávania, ktoré v žiadnom prípade nemá byť strašiakom,“ dodal štátny tajomník ministerstva investícií Ivan Ivančin.

Žiaden z inovatívnych výherných nápadov z projektu Hacknime.to nezostane iba na papieri, ale naopak, pretavíme ich do reality. To je možné vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na implementáciu víťazného navrhnutého systému sú vyhradené finančné prostriedky vo výške až 100 000 eur bez DPH.

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.