Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obstaranie služieb úpravy odpadu pred skládkovaním v časovej tiesni

Dátum: Rubrika: Články

Samosprávam od nového roka pribudne povinnosť zabezpečiť úpravu zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Slovensko však nečelí len priestorovej a technologickej nepripravenosti na nové úlohy. Rovnako vážnym problémom je povinnosť obstarať dodávateľov nových služieb. Určitým preklenutím môže byť tento článok.

S končiacim sa letom sa opätovne do popredia dostáva otázka nakladania s odpadmi. Po vlaňajšom zavedení zberu kuchynského bioodpadu sa blíži účinnosť vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len "vyhláška č. 382/2018 Z.z."). Od 1. januára 2023 sa dôslednejšie zosúlaďuje zákon č. 79/2018 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. s európskymi smernicami o nakladaní s odpadom [1] a rozsudkom Súdneho dvora EU vo veci Malagrotta [2]. Blížiace sa zmeny budú mať na samosprávy pravdepodobne výrazný vplyv.
Od januára 2023 bude možné skládkovať iba výstup z úpravy zmesového komunálneho odpadu (ďalej len "ZKO"), ktorý spĺňa predpísané parametre biologickej stability. Od roku 2027 bude musieť upravený ZKO spĺňať aj parameter výhrevnosti. Tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 382/2018 Z.z. sú stále nejasné kľúčové aspekty realizácie predovšetkým mechanicko-biologickej úpravy (ďalej len "MBÚ") odpadu pred skládkovaním. Okrem odbornou verejnosťou pomenovaných problémov vzniknutých v súvislosti s mimoriadnou situáciou v dôsledku pandémie COVID-19 a vojenského konfliktu na Ukrajine (nárast cien, personálny výpadok, predlžujúce sa stavebné konania a dĺžka posudzovania EIA), existuje aj iná hrozba v podobe verejného obstarávania. Napriek tomu, Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti neplánuje posunúť dátum účinnosti vyhlášky č. 382/2018 Z.z., hoci avizovalo, že pripravuje riešenie komplikovanej situácie.
VEREJNÍ OBSTARÁVATELIA S AKTUÁLNE ÚČINNÝMI ZMLUVAMI NA N
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.