Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové usmernenie Európskej komisie na určovanie finančných korekcií za nedostatky vo verejnom obstarávaní

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Finančné korekcie alebo finančné opravy sú následkom chybných verejných obstarávaní financovaných z fondov Európskej únie a v praxi znamenajú, že prijímateľ musí časť príspevku alebo celý príspevok vrátiť, resp. sa mu bude výška príspevku priebežne krátiť, a to v závislosti od štádia, kedy boli identifikované zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. Pravidlá na určenie finančných opráv a sadzby korekcií určuje najsilnejší hráč, ktorým je Európska komisia (ďalej aj "EK"). Predchádzajúce usmernenie EK bolo vydané rozhodnutím 19. decembra 2013 a vychádzalo ešte z európskych smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2004. Čakanie na nové usmernenie bolo dlhé, pretože nové smernice o verejnom obstarávaní boli prijaté ešte v roku 2014. Slovenská republika ich transponovala do podoby zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") v novembri 2015, pričom tento zákon nadobudol účinnosť 18. apríla 2016, a v tomto čase bolo v platnosti usmernenie EK, ktoré pri popise jednotlivých porušení vychádzalo z už neplatných smerníc o verejnom obstarávaní. Pre korektnosť je však potrebné dodať, že väčšina pravidiel verejného obstarávania sa zásadných spôsobom nemenila a v podmienkach Slovenskej republiky vydal Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj "CKO") aj "národný" metodický pokyn k určovaniu finančných opráv, ktorý musí vychádzať z pravidiel nastavených EK, ale zároveň plne rešpektuje národnú legislatívu, metodiku a jej pravidlá (najmä v oblasti podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou). Cieľom tohto článku je, ako už názov napovedá, predstaviť nové pravidlá na určenie korekcií, ktoré sú účinné od 14. mája 2019, so zameraním na základné pravidlá a zároveň novinky a zmeny, ktoré EK v tejto téme pripravila.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.