Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Aktuality

Koncom roku 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Aktualizoval sa Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na programové obdobie 2014 – 2020, keď bola vydaná jubilejná desiata verzia a aktualizovali sa aj mnohé metodické pokyny k eurofondovému verejnému obstarávaniu, napr. Metodický pokyn CKO č. 5 k finančným opravám, Metodický pokyn CKO č. 12 k zákazkám nespadajúcim pod pôsobnosť zákona o verejnom  obstarávaní, Metodický pokyn CKO č. 14 k zákazkám s nízkou hodnotou (aktuálne sa limit spojený so zverejňovacími povinnosťami zvýšil na 50 000 eur bez DPH) a mnohé ďalšie. Najmä v systéme kontroly sa podarilo presadiť redukciu počtu kontrol a ďalšia zásadná vec je predstavenie zámeru pripraviť jednotnú príručku, ktorej ambíciou bude priniesť jednotné pravidlá kontroly zákaziek pre všetky operačné programy. Všetko sú to návrhy na zjednodušenie s cieľom zefektív­niť a urýchliť proces zadávania zákaziek, ktoré boli navrhované už v minulom období, ale stretli sa s odmietavým postojom riadiacich orgánov, ktoré trvali na svojich striktnejších pravidlách s odvolaním sa na potrebu zohľadňovať špecifiká svojho operačného programu. Aj v tomto kole väčšina riadiacich orgánov uplatnila zásadné pripomienky, ktoré boli Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“) v tých podstatných častiach vyhodnotené ako neakceptované a nakoniec riadiace orgány akceptovali tento spôsob vyhodnotenia pripomienok, čo bolo príjemným a pozitívne vnímaným prekvapením. Cieľom tohto článku tak bude predstaviť a vysvetliť aktuálne zmeny pravidiel na výkon kontroly a zadávanie eurofondových zákaziek.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.