Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

(Ne)dovolené rozdelenie zákaziek

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Mohli byť niektoré zákazky vyhlásené samostatne alebo mali byť vyhlásené spoločne v rámci jedného postupu verejného obstarávania? To je jedna z mnohých základných otázok, ktoré si kladú verejní obstarávatelia, ktorí sa chcú vyhnúť zisteniam k nedovolenému rozdeleniu zákaziek, čo môže viesť k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, uplatneniu pokuty za správny delikt alebo finančnej oprave, ak ide o zákazku financovanú z fondov Európskej únie. Základná poučka hovorí, že ak ide o vecnú, časovú a miestnu súvislosť medzi samostatne vyhlásenými zákazkami a zároveň rozdelením zákaziek sa verejný obstarávateľ vyhol prísnejšiemu, transparentnejšiemu postupu, ide o jedno zo závažných zistení. Posúdiť krehkú hranicu medzi dovoleným a nedovoleným rozdelením predmetu zákazky je ťažká úloha a žiadna metodika nikdy nedokáže popísať jednoznačné pravidlá, ako túto otázku za každých skutkových okolností objektívne a spravodlivo posúdiť. Tento článok si nekladie za ambíciu určiť jednoznačné pravidlá, ale predstaví základný rámec posudzovania tejto otázky, pričom sa v závere podrobnejšie zameria na prípady identických alebo totožných postupov zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlasované koncom kalendárneho roku, pričom plnenie prebehne až v nasledujúcom kalendárnom roku. Pôjde o nedovolené rozdelenie predmetu zákazky, ak koncom kalendárneho roka 2019 vyhlásime zákazku s nízkou hodnotou na výpočtovú techniku, pričom na ten istý predmet sme už v kalendárnom roku 2019 jednu zákazku vyhlásili, pričom súčet hodnôt týchto zákaziek predstavuje prísnejší podlimitný postup? Pokúsime sa nájsť odpoveď aj s pomocou metodiky Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO").

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.