Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ján Kapec

Počet článkov autora: 3


Sankcie proti Rusku a Bielorusku v oblasti verejného obstarávania - aktuálny výklad európskej komisie a jeho aplikácia v praxi

Dňa 9. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia Rady Európskej únie, ktoré upravujú obmedzujúce opatrenia (medzinárodné sankcie) ekonomického a individuálneho charakteru. Ich cieľom je obmedziť nielen obchod a služby s Ruskom a Bieloruskom v súvi...

Dopad aktuálnych sankcií proti Rusku a Bielorusku na oblasť verejného obstarávania

V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom bol v apríli 2022 na úrovni Európskej únie prijatý tzv. piaty sankčný balíček, ktorého súčasťou sú okrem iného aj sankcie dopadajúce na oblasť verejného obstarávania. Uvalené sankcie majú vplyv nielen na...

Self-cleaning a rozhodovacia prax v Českej republike

Európske smernice z roku 2014 zaviedli možnosť obnovenia spôsobilosti účastníka vo verejnom obstarávaní alebo tzv. self-cleaning. V niektorých členských štátoch (napr. Rakúsko a Spolková republika Nemecko) bol však tento inštitút využívaný aj pred...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.