Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Self-cleaning a rozhodovacia prax v Českej republike

Dátum: Autor/i: Mgr. Adéla Havlová, LL.M. , Mgr. Ján Kapec Rubrika: Články

Európske smernice z roku 2014 zaviedli možnosť obnovenia spôsobilosti účastníka vo verejnom obstarávaní alebo tzv. self-cleaning. V niektorých členských štátoch (napr. Rakúsko a Spolková republika Nemecko) bol však tento inštitút využívaný aj pred rokom 2014.1 Do zákazkového zákona v Českej republike, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ďalej len „ZZVZ“), sa inštitút self-cleaningu premietol z európskych smerníc vo voľnejšej úprave. Oproti tomu slovenský zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ustanovuje pravidlá self-cleaningu o niečo prísnejšie. Za viac ako 4 roky účinnosti českého zákona došlo už aj na prieskum jeho aplikácie v praxi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „Úrad“), z ktorej možno vyvodiť všeobecne uplatniteľné princípy pre ďalšie budúce prípady. V článku predstavíme výkladovú prax českého Úradu k inštitútu self-cleaning s exkurziou do rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.