Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásili výzvu na poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií

Kategória: Aktuality

Bratislava - 14. decembra 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu.

Vážená pani primátorka, Vážená pani starostka, Vážený pán primátor, Vážený pán starosta,

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Rezort hospodárstva tak dokáže pomôcť drvivej väčšine firiem, ale i samosprávam, občianskym združeniam, živnostníkom, či iným subjektom. 

Až po urgenciách  na Úrade vlády SR a na Ministerstve hospodárstva SR sme dostali usmernenie, že oprávneným žiadateľom môžu byť aj mestá, obce, ich zriadené a založené, organizácie.  Oprávnený príjemca dotácie musí splniť zároveň podmienky uvedené vo výzve. 

Oprávneným obdobím, za ktoré môžu uvedené subjekty zaslať žiadosť sú mesiace august a september 2022. Žiadosti je možné podávať do 22. decembra 2022. Na výzvu je vyčlenených takmer 360 miliónov eur.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.