Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásenie výzvy: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. augusta 2023 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ vo výške 50 000 eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority, aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné ako aj remeselnícke aktivity).

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s povinnou prílohou - Súhlas zriaďovateľa.
Na výzvu bolo vyčlenených 50 000 eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) (ďalej len „žiadateľ“) zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Ak je žiadateľom zriaďovateľ základnej školy alebo strednej školy  s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je dôležité uviesť počet žiakov učiacich sa jazyk národnostnej menšiny.

Podrobnejšie informácie sa dočítate TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.