Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu základných škôl, ale aj na budovanie alebo rekonštrukciu školských športovísk. Združenie miest a obcí Slovenska na tlačovej konferencii k vyhláseniu výzvy zastupoval jeho prvý podpredseda, starosta obce Ratkovce Martin Červenka.


„Vďaka novým eurofondom budú mať žiaci v školách bezbariérový prístup, modernejšie učebne, kvalitnejšie vybavenie v triedach. Okrem toho aj lepšie podmienky pre šport, pretože nová výzva je určená aj na budovanie a rekonštrukciu školských športovísk. Chýbajúce alebo nevyhovujúce športoviská trápia dodnes množstvo základných škôl, verím, že najnovšia eurofondová výzva im pomôže tento problém vyriešiť,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

O príspevok z novej výzvy sa základné školy môžu uchádzať s projektmi na podporu rekonštrukcie a modernizácie školských budov, zabezpečenie materiálneho vybavenia a bezbariérového prístupu, alebo s projektmi na budovanie či modernizáciu učební. Okrem toho je výzva určená aj na výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk. 

O podporu v rámci výzvy sa nemožno uchádzať s projektmi na rozširovanie kapacít či zvýšenie energetickej efektívnosti budov, ak to má byť samostatnú aktivita. Výzva je určená pre základné školy vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja.

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, regionálne úrady školskej správy, obce, mestá a mestské časti, samosprávne kraje, mimovládne a neziskové organizácie, ale aj fyzické či právnické osoby zo súkromného sektora. Viac informácií o výzve nájdete TU.

V dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov takmer 590 základných škôl po celom Slovensku. 

Jedným z príkladov úspešných eurofondových projektov je Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá z výzvy na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji získala nenávratný finančný príspevok 2 176 000 eur. Vďaka tomu vzniklo v škole sedem nových kmeňových tried a jedna odborná učebňa, kapacita školy sa navýšila o 120 žiakov a počet žiakov v jednotlivých triedach sa znížil. Zároveň sa rozšírila kapacita školskej jedálne, vybudovala sa nová telocvičňa, vznikli zborovňa, kabinet, sociálne a technické priestory.

„Prístavbu školy a telocvične obec Kráľová pri Senci nevyhnutne potrebovala najmä z dôvodu zvýšenia kapacít na základné vzdelávanie. S tým súvisela aj nutnosť navýšenia stravovacích kapacít a rozšírenia priestorových možností na vyučovanie telocviku. Vybudovali sme aj viaceré odborné učebne a aj vďaka tomu môžeme poskytovať žiakom moderné vzdelanie. Obrovským benefitom, nielen pre žiakov školy, je využitie všetkých priestorov na rozmanité voľnočasové aktivity,“ zhodnotil starosta obce Kráľová pri Senci Dušan Šebok.

Zdroj + foto: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ZMOS

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 36. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 35. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 34. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 33. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 32. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie