Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Mapa partnerstva: výzvy Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti na jednom mieste

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. mája 2024 -  Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo „Mapu partnerstva“, ktorej cieľom je zverejnenie informácií o výzvach Programu Slovensko (PSK) a Plánu obnovy a odolnosti (POO) v prehľadnej forme na jednom mieste a ktorá umožní potenciálnym žiadateľom lepšie sa orientovať v aktuálnych možnostiach získania nenávratného príspevku zo zdrojov PSK a POO.

Tento nový, prehľadný a praktický nástroj pomôže žiadateľom a budúcim prijímateľom nenávratných finančných príspevkov zorientovať sa v spleti informácií o dostupných dotačných programoch z eurofondov, ako aj z plánu obnovy.

Na stránke Mapa partnerstva nájdu potenciálni prijímatelia všetky náležitosti v prehľadnej štruktúre a vďaka intuitívnemu vyhľadávaniu je jednoduché nájsť relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy.

Mapa bude priebežne aktualizovaná o najnovšie výzvy, harmonogramy a dostupné alokácie. Samosprávy tak majú vždy k dispozícii aktuálne a relevantné informácie pre plánovanie svojich projektov.

Podľa rezortu regionálneho rozvoja sa mapa bude postupne rozširovať o informácie z ďalších finančných zdrojov, ako napríklad z envirofondu či grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Okrem toho v najbližších mesiacoch predstaví aj ďalšiu časť mapy, a to Mapu príležitostí, ktorá zoradí samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá potrebuje na čo peniaze, ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a podobne.

(Zdroj: MIRRI)

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie