Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásenie výzvy o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. apríla 2023 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 zverejnil informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611 miliónov eur.

Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, operačných grantov, projektov technickej pomoci a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Alokácie a termíny uzávierky jednotlivých výziev:

  • štandardné akčné projekty (SAPs) - Ochrana prírody a biodiverzity: alokácia: 141 mil. eur, uzávierka 6.9.2023
  • štandardné akčné projekty (SAPs) - Obehové hospodárstvo a kvalita života:alokácia: 91 mil. eur, uzávierka 6.9.2023
  • štandardné akčné projekty (SAPs) - Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy:alokácia: 66 mil. eur, uzávierka 21.9.2023
  • strategické integrované projekty (SIPs) alokácia: 83 mil. eur

-projektové návrhy 5.9.2023

-kompletné projektové žiadosti: 5.3.2024

  • projekty technickej pomoci – replikovateľnosť: 6,5 mil. eur, uzávierka: 27.7.2023
  • operačné granty pre NGO, ktoré podpísali rámcové zmluvy s EK: alokácia 14 mil. eur, uzávierka: 21.9.2023
  • prípravné projekty na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP):15 mil. eur, uzávierka: 7.9.2023

Termíny vyhlásenia ostatných výziev:

  • 2.5.2023 – výzva pre projekty technickej pomoci na prípravu SIPs a SNAPs: 950 tis. eur, termín uzávierky 7.9.2023
  • 11.5.2023 akčné granty v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu: 99 mil. eur, termín uzávierky 16.11.2023

 

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE TU. Dokumenty k výzvam sú zverejnené na Funding and Tender Opportunities Portal.

Virtuálne informačné online podujatie k jednotlivým výzvam sa uskutoční  25. - 26. apríla 2023. Bližšie informácie o podujatí nájdete TU. Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike si prečítajte TU.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.