Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Kategória: Aktuality

Bratislava - 10. januára 2023 -  Ministerstvo hospodárstva  SR vyhlásilo výzvu na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023. Dotácie z výzvy pokryjú cenový rozdiel medzi reálnou cenou tepla a zastropovanou cenou pre konečných spotrebiteľov.

Dodávatelia tepla pre bytové a rodinné domy:

  • uplatnia zálohové platby spôsobom, ktorý zohľadní dostupnú podporu štátu pre domácnosti;
  • upravia v cene dodávky tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových a rodinných domoch výšku variabilnej zložky ceny tepla tak, aby zohľadňovala obmedzený nárast ceny tepla - nárast v porovnaní s rokom 2022 nesmie presiahnuť 20 eur/MWh a koncová cena tepla nesmie presiahnuť 199 eur/MWh.

Výzva je otvorená od 9. januára 2023 do 31. decembra 2023 a pre dodávateľov tepla je vyčlenených takmer 400 mil. eur. Žiadosti musia byť predložené elektronicky s prílohami obsahujúcimi potrebné pravdivé údaje. V prípade nesplnenia podmienok výzvy poskytovateľ žiadosť neschváli.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 36. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 35. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 34. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 33. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 32. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie