Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aké bolo čerpanie EŠIF k 31. októbru 2022?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. decembra 2022 – Z aktuálnej alokácie EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 zo 16,78 mld. EUR sme k 31.10.2022 dosiahli v SR za všetky fondy čerpanie na národnej úrovni 10,33 mld. EUR, čo predstavuje 61,57 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Pôvodná alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 bola navýšená o zdroje REACT- EU v dvoch fázach spolu v objeme 722,25 mil. EUR. Navýšené boli alokácie 3 OP: OP Ľudské zdroje o 383,29 mil. EUR, Integrovaný regionálny OP o 235,78 mil. EUR a OP Efektívna verejná správa o 103,18 mil. EUR. V súvislosti s predĺžením programového obdobia pre Program rozvoja vidieka do 31.12.2022 bola zároveň navýšená alokácia pre tento program o 716,38 mil. EUR.

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (16,78 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 31.10.2022 finančné prostriedky vo výške 23,20 mld. EUR, čo predstavuje 138,61 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

K 31.10.2022 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 15,83 mld. EUR, čo predstavuje 94,35 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

K 31.10.2022 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 10,33 mld. EUR, čo predstavuje 61,57 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Aké bolo čerpanie EŠIF k 31. októbru 2022?

Zdroj: Partnerská dohoda

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miesta a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.