Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Európska komisia publikovala novú Výzvu 2023 pre program Erasmus+

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2022 - Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+. Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+.

Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ (EAC/A10/2022). Výzva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817 a ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. V Slovenskej republike je program Erasmus+ implementovaný národnými agentúrami: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (v sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy) a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (v sektoroch mládeže a športu).

Program Erasmus+ funguje už 35 rokov a doteraz sa ho zúčastnilo už viac ako 13 miliónov účastníkov. S rozpočtom 26,2 miliardy eur pre programové obdobie 2021 – 2027 má program Erasmus+ cieľ podporiť ešte viac účastníkov, a to nielen v európskych krajinách. Margaritis Schinas, podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života, poznamenal: „Všetci sme nadšení, že každým rokom vidíme Erasmus+ rásť a oslovovať viac študentov a zamestnancov. V roku 2023 sa tešíme na dosiahnutie predpandemickej úrovne mobilít v Európskej únii a mimo nej. Prvýkrát v histórii program podporí mobility trénerov a iných pracovníkov v oblasti športu, čím nás posunie o krok bližšie k aktívnejšej Európe.“

Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+. Táto výzva je tiež určená pre skupiny ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré by chceli požiadať o finančné prostriedky na činnosti týkajúce sa oblasti vzdelávania alebo akcie DiscoverEU zameriavajúcej sa hlavne na inklúziu ako jednu z horizontálnych priorít programu.

Rozpočet vyčlenený na túto výzvu je 3 393,17 miliónov eur a predstavuje zvýšenie oproti výzve 2022, ktorej rozpočet predstavoval 3 179 miliónov eur. Ročný plán programu je zameraný na podporu hlavných priorít programu Erasmus+, a to inklúziu, aktívne občianstvo a demokratickú participáciu, ale tiež zelenú a digitálnu transformáciu na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií o Výzve 2023, termínoch a informačných či inštruktážnych podujatiach organizovaných národnými agentúrami nájdete na webovej stránke programu www.erasmusplus.sk.

Zdroj + foto: Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie