Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – December 2022 a Január 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné kurzy. Aj touto aktivitou sa kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská snažia pokračovať v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia.

Termíny jednotlivých kurzov:

Kancelária prvého kontaktu pre Bratislavský kraj (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/kancelaria-prveho-kontaktu-pre-bratislavsky-kraj-25987)

Prierez zmenami v zmysle novely ZVO:

13.12.2022 – utorok – online

26.1.2023 – štvrtok – online

Súhrnné správy:

12.1.2023 – štvrtok – online

 

Stále pracovisko Banská Bystrica (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-banska-bystrica-17226)

Súhrnné správy:

14.12.2022 – streda – online

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

18.1.2023 – streda – vyhradené pre uzavretú skupinu – prezenčne

25.1.2023 – streda – online

 

Stále pracovisko Košice (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-kosice-18199)

Základy VO a zákazka s nízkou hodnotou:

17.1.2023 – utorok – v spolupráci s Pracoviskom Prešov - prezenčne

Súhrnné správy:

14.12.2022 – streda – online

24.1.2023 – utorok – online

 

Stále pracovisko Nitra (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-nitra-18200)

Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO):

6.12.2022 – utorok – online

Základy VO a zákazka s nízkou hodnotou:

13.12.2022 – utorok – online

 

Stále pracovisko Prešov (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-presov-18201)

Základy VO a zákazka s nízkou hodnotou:

7.12.2022 – streda – v spolupráci s Pracoviskom Košice – určené pre Regionálne centrum MIRRI SR Prešov – prezenčne

Súhrnné správy:

24.1.2023 – utorok – online

 

Stále pracovisko Trenčín (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trencin-18202)

Zmeny v zmysle novely (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO):

14.12.2022 – streda – v spolupráci s Regionálne centrum MIRRI SR Trenčín– prezenčné školenie

Základy VO a zákazka s nízkou hodnotou:

12.1.2023 – štvrtok – online

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

19.1.2023 – štvrtok – online

Súhrnné správy:

26.1.2023 – štvrtok – online

Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty (podnikateľov):

31.3.2023 – utorok - online

 

Stále pracovisko Trnava (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trnava-18203/)

Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO):

8.12.2022 – štvrtok – online

14.12.2022 – streda – v spolupráci s Regionálne centrum MIRRI SR Trnava - prezenčne

Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty:

18.1.2023 – streda – online

Súhrnné správy:

12.1.2023 – štvrtok – online

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

26.1.2023 – štvrtok – online

 

Stále pracovisko Žilina  (registrácia na školenie: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-zilina-18204)

Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO):

14.12.2022 – streda – v spolupráci s Regionálne centrum MIRRI SR Žilina– prezenčné školenie

15.12.2022 – štvrtok – zameranie na špecifiká obstarávania potravín – online

Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty:

11.1.2023 – streda – v spolupráci s Regionálne centrum MIRRI SR Žilina– prezenčné školenie

Súhrnné správy:

19.1.2023 – štvrtok – online

20.1.2023 – piatok – online

Pre získanie podrobnejších informácií o týchto kurzoch je potrebné kontaktovať príslušné stále pracovisko. Kontakty na kanceláriu prvého kontaktu a stále pracoviská nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/kontakty/odbor-stalych-pracovisk-6af.html

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.