Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO zmenilo adresu metodickej pomoci v Banskobystrickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“, alebo „úrad“) sa stal súčasťou Regionálneho centra MIRRI SR v Banskej Bystrici, ktoré bolo v tomto krajskom meste otvorené 16. novembra 2022.

Zamestnanci úradu, ktorí od 10. januára 2020 poskytujú metodickú pomoc v oblasti verejného obstarávania v Banskobystrickom regióne, tak zmenili adresu svojho pôsobenia. Presťahovali sa z priestorov Banskobystrického samosprávneho kraja do sídla Regionálneho centra MIRRI, ktoré sídli na Partizánskej ceste 3 v Banskej Bystrici. „Veľmi vítam otvorenie tohto centra, pre úrad ide len o presun do týchto perfektných priestorov a o nadviazanie ešte väčšej, hlbšej spolupráce, aby sme pomohli ostatným inštitúciám, aj samotným prijímateľom. Cieľom je, aby čerpanie európskych peňazí bolo efektívnejšie, lepšie a bezproblémové. Úrad je predovšetkým kontrolná inštitúcia, no našou metodickou činnosťou aj v regiónoch chceme pomôcť tomu, aby sa čerpali európske prostriedky bez chýb. Cieľom nie je sankcionovať a trestať, cieľom by mala byť najmä prevencia, teda urobiť verejné obstarávanie správne, aby sme dosiahli želaný výsledok pre verejnosť,“ povedal predseda úradu Peter Kubovič.

Subjekty verejného obstarávania nájdu aj v tomto Regionálnom centre MIRRI poradenstvo ohľadom možností čerpania eurofondov, regionálnych dotácii a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Ďalší odborní poradcovia budú z ministerstva práce, ministerstva pôdohospodárstva a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. „Toto je v poradí piate centrum, ktoré otvárame v krajských mestách, nakoniec ich bude 7. Som veľmi rád, že na palube spolu s nami sú aj ďalší hráči. Má to byť zákaznícke centrum na jednom mieste. Nie je nutné chodiť do Bratislavy a zisťovať informácie, každý má nárok dostať tie informácie načas, kvalitne a rýchlo,“ ozrejmil štátny tajomník MIRRI Dušan Velič.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie