Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

105 miliónov eur určených na cyklodopravu, prvá výzva spustená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. mája - 2022 - 36,5 milióna eur s DPH je v rámci prvej výzvy určených z financií z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov. Informoval o tom minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

4. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júna 2022 - Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti.

Aktualizácia formulárov IS ZÚ a profilov VO/O

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Ďalšia dotačná výzva v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. februára 2022 - Ministerstvo kultúry SR spustilo dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Ďalšie zaujímavé rozhodnutia v ÚVOdzovkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 2 MB) prinášame rozhodnutie poukazujúce na to, že elektronickú aukciu, ktorá prebehla v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, nemožno opakovať len na základe rozhodnutia obstarávat...

Dotácia na energie pre zariadenia sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. mája 2022 -  Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizoval na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa dotácií na energie a Plánu obnovy a odolnosti.

Dotácie na stravu sa upravia a doplatok dostanú školy i spätne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. apríla 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. 

Dotačná výzva na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2022 – Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu. Žiadatelia v nej môžu predkladať svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Environmentálny fond: Výzva Zatepľovanie je spustená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2022 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory na ro...

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V roku 2021 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil vymôcť viac ako pol miliardy EUR späť do rozpočtu EÚ. Úrad OLAF pokračoval v ochrane rozpočtu EÚ cez odhaľovanie a vyšetrovanie stále prispôsobivejších podvodníkov, či cez prácu na ...

Grantová výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2022 - Srdce pre deti vyhlasuje výzvu, v ktorej podporí projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentov. O grant sa môžu uchádzať mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia do 29. apríla 2022.

Grantová výzva Ekoobec 2022 je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. mája 2022 - Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 9. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závod...

Grantová výzva Máme radi východ je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Karpatská nadácia otvorila grantovú výzvu Máme radi východ, v ktorej prerozdelí 15 000 eur. Výzva je otvorená do 10. mája 2022.

Grantový program Opora prijíma žiadosti do 2. mája 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. apríla 2022 – Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora. Podporuje projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich živ...

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. januára 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 čerpanie zdrojov vo výške 8,28 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,64 %.

Informácia o implementácii EŠIF k 28. februáru 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. apríla 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) je k 28.2.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,34 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 50,09 %.

Informácia o implementácii EŠIF k 30. aprílu 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 25. mája 2022 -  Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,65 mld. EUR) je k 30.4.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,58 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 51,55 %.

Informácia o implementácii EŠIF k 31. marcu 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava 25. apríla 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,65 mld. EUR) je k 31.3.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,43 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 50,64 %.

Interreg V-A SK-CZ 2014-2020: Výzva na podporu cezhraničného cestovného ruchu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava –  3. júna 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rám...

Komisia nepomôže členským štátom s infláciou v eurofondových projektoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. júna 2022 - Rastúce ceny stavebných materiálov ohrozujú eurofondové projekty. Európska komisia necháva zodpovednosť na členských štátoch. Predĺženie dobiehajúceho programového obdobia nepreferuje, ale ani nevylučuje.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.