Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

105 miliónov eur určených na cyklodopravu, prvá výzva spustená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. mája - 2022 - 36,5 milióna eur s DPH je v rámci prvej výzvy určených z financií z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov. Informoval o tom minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

4. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júna 2022 - Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti.

Aké bolo čerpanie EŠIF k 31. októbru 2022?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. decembra 2022 – Z aktuálnej alokácie EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 zo 16,78 mld. EUR sme k 31.10.2022 dosiahli v SR za všetky fondy čerpanie na národnej úrovni 10,33 mld. EUR, čo predstavuje 61,57 % z celkovej alokáci...

Aktualizácia formulárov IS ZÚ a profilov VO/O

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Čerpanie zdrojov EÚ k 30. septembru 2022 dosiahlo takmer 61 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka zhruba 10,215 mld. eur. Podiel tak dosiahol 60,88 % z celkovej aktuálnej alokácie cez 16,779 mld. eur.

Ďalšia dotačná výzva v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. februára 2022 - Ministerstvo kultúry SR spustilo dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Ďalšia príručka ÚVO na podporu vybraných sociálnych hľadísk

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, pripravil ďalšiu špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť...

Ďalšie zaujímavé rozhodnutia v ÚVOdzovkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 2 MB) prinášame rozhodnutie poukazujúce na to, že elektronickú aukciu, ktorá prebehla v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, nemožno opakovať len na základe rozhodnutia obstarávat...

Dotácia na energie pre zariadenia sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. mája 2022 -  Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizoval na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa dotácií na energie a Plánu obnovy a odolnosti.

Dotácie na stravu sa upravia a doplatok dostanú školy i spätne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. apríla 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. 

Dotačná výzva na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2022 – Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu. Žiadatelia v nej môžu predkladať svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Druhé kolo dotačnej výzvy na obnovu národných kultúrnych pamiatok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 18. augusta 2022 - Ministerstvo kultúry spúšťa druhé kolo dotačnej výzvy v rámci národného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok.

Environmentálny fond: Výzva Zatepľovanie je spustená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2022 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory na ro...

Európska komisia publikovala novú Výzvu 2023 pre program Erasmus+

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2022 - Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+. Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,...

Európska komisia schválila Slovensku presun eurofondov na pomoc obyvateľom a firmám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. októbra 2022 - Európska komisia schválila Slovensku žiadosť o presun nevyužitých fondov EÚ na pomoc obyvateľom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. Informovala o tom ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informati...

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V roku 2021 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil vymôcť viac ako pol miliardy EUR späť do rozpočtu EÚ. Úrad OLAF pokračoval v ochrane rozpočtu EÚ cez odhaľovanie a vyšetrovanie stále prispôsobivejších podvodníkov, či cez prácu na ...

Grantová výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2022 - Srdce pre deti vyhlasuje výzvu, v ktorej podporí projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentov. O grant sa môžu uchádzať mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia do 29. apríla 2022.

Grantová výzva Ekoobec 2022 je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. mája 2022 - Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 9. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závod...

Grantová výzva Máme radi východ je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Karpatská nadácia otvorila grantovú výzvu Máme radi východ, v ktorej prerozdelí 15 000 eur. Výzva je otvorená do 10. mája 2022.

Grantový program Opora prijíma žiadosti do 2. mája 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. apríla 2022 – Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora. Podporuje projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich živ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.