Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V roku 2021 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil vymôcť viac ako pol miliardy EUR späť do rozpočtu EÚ. Úrad OLAF pokračoval v ochrane rozpočtu EÚ cez odhaľovanie a vyšetrovanie stále prispôsobivejších podvodníkov, či cez prácu na predchádzaní podvodov poškodzujúcimi miliardový Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti, a to napriek pretrvávajúcej pandémii a s ňou súvisiacim výzvam.

Dňa 8. júna 2022 uverejnená správa úradu OLAF za rok 2021 odhaľuje nové trendy v podvodoch v širokej škále oblastí, a predstavuje vyšetrovania a operáciami s osobitným zameraním na podvody škodiace životnému prostrediu (napr. fiktívny projekt zalesňovania, alebo nezvládnutá výstavba vodovodného potrubia) ako aj na výrazné podvody v oblasti ciel a pašovania odpadu.

Pri príležitosti uverejnenia výročnej správy za rok 2021, generálny riaditeľ úradu OLAF Ville Itälä uviedol: „OLAF dosiahol minulý rok opäť vynikajúce výsledky vo vyšetrovaní a prispel k ochrane finančných záujmov EÚ aj tým, že odporučil vymôcť viac ako pol miliardy eur ušlých v dôsledku podvodov a nezrovnalostí.

Prevencia je najúčinnejším nástrojom, ktorý máme, a je neoddeliteľnou súčasťou práce úradu OLAF a inštitúcií EÚ. Okrem svojich vyšetrovaní, OLAF v roku 2021 tiež prispel k vytvoreniu bezpečnostných záruk proti podvodom, ktoré by mohli poškodiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého sa na zabezpečenie zelenej a digitálnej transformácie Európy investuje viac ako 720 miliárd EUR. Podvody majú čoraz častejšie vedľajšie negatívne účinky na ľudské zdravie a bezpečnosť či na životné prostredie. Ako sa uvádza v správe úradu OLAF, tento aspekt je čoraz dôležitejší aj vzhľadom na navyšovanie financovania EÚ na podporu prechodu na zelené hospodárstvo.

Podvodníci sa aj ďalej usilovali využívať pandémiu COVID-19, a kým pozornosť všetkých bola upretá na zavádzanie očkovania, my sme upozornili na podvodníkov, ktorí sa pokúsili ponúknuť štátnym orgánom falošné vakcíny v hodnote viac ako 16 miliárd EUR.

Rok 2021 bol pre OLAF dôležitý aj preto, že sme intenzívne pracovali na príprave podrobných informácií, ktoré sme zaslali Európskej prokuratúre (EPPO). Naša práca na odhaľovaní podvodov je pre Európsku prokuratúru dôležitá. Na základe našich informácií otvorila Európska prokuratúra najmenej 85 prípadov. Všetky tieto činnosti nás intenzívne zamestnávali. Som hrdý na to, čo všetko robí OLAF pre Európanov.“

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2021:

  • OLAF uzavrel 212 vyšetrovaní a vydal 294 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 527,4 miliónov EUR.
  • OLAF zahájil vyšetrovanie 234 nových prípadoch na základe 1 110 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF.

Podvodníci naďalej profitovali z pandémie a stali sa ešte sofistikovanejšími a prispôsobivejšími. Pokiaľ ide o výdavky, najznepokojivejším javom bola infiltrácia zločineckých skupín cez administratívne nezrovnalosti, akými sú duplicitné financovanie, konflikt záujmov, manipulácia verejných súťaží a iné metódy.

OLAF pokračoval vo vyšetrovaní prípadov pochybenia a nedodržiavania pravidiel zo strany členov a zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, čím prispel k presadzovaniu najvyšších štandardov verejnej služby v EÚ.

Na webovej stránke OLAF-u nájdete úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2021.

Bližšie informácie o Výročnej správe v slovenskom jazyku môžete nájsť v tlačovej správe OLAF-u.
 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.