Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ďalšie zaujímavé rozhodnutia v ÚVOdzovkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 2 MB) prinášame rozhodnutie poukazujúce na to, že elektronickú aukciu, ktorá prebehla v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, nemožno opakovať len na základe rozhodnutia obstarávateľa z dôvodu, že opakovaná aukcia by mohla viesť k hospodárnejšiemu výsledku.

Druhé rozhodnutie približuje situáciu, kedy zhotoviteľ, ktorý nebol spokojný s vyhotovenou referenciou, a verejný obstarávateľ nevyhovel jeho žiadosti o úpravu tejto referencie, podal návrh na jej úpravu rade úradu. V treťom rozhodnutí sa dočítate o tom, že verejný obstarávateľ je tým subjektom, ktorý určuje predmet plnenia zákazky, a to na základe svojich požiadaviek a potrieb tak, aby výsledok verejného obstarávania čo najlepšie zodpovedal práve jeho potrebám - samozrejme pri dodržaní všetkých princípov verejného obstarávania – a nie požiadavkám uchádzača. Súčasťou tohto čísla je aj rozhodnutie, ktoré poukazuje na to, že ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú použiť kritériá najlepšieho pomeru ceny a kvality, mali by pri príprave súťažných podkladov dbať na jednoznačné formulovanie spôsobu výpočtu a prideľovania bodov v rámci jednotlivých kritérií a podkritérií, aby sa vyhli prípadným budúcim sporom ohľadom interpretácie spôsobu výpočtu a prideľovania bodov. Aktuálne číslo prináša aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vzťahujúci sa a problematiku začatia plynutia lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia obstarávateľa. Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.