Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Grantová výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2022 - Srdce pre deti vyhlasuje výzvu, v ktorej podporí projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentov. O grant sa môžu uchádzať mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia do 29. apríla 2022.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť projekty lokálnych organizácií zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentiek a asistentov (najmä zo škôl a škôlok, s ktorými spolupracujú), s cieľom zvýšiť ich kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Cieľom grantového programu je podporiť organizácie, ktoré:

  • realizujú aktivity pre miestnu komunitu zamerané na významné oblasti jej života, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie,
  • sa snažia zlepšovať podmienky znevýhodnených detí na ceste k vzdelávaniu,
  • zlepšujú a skvalitňujú komunikáciu znevýhodnených detí v komunite,
  • realizujú ďalšie aktivity týkajúce sa inkluzívneho prístupu.

Kto môže žiadať o grant? 

Písomnú elektronickú žiadosť o grant môžu predložiť mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia.

O grant nemôžu žiadať: príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy a škôlky).

O aký grant môže organizácia žiadať?

Celkovo v rámci grantového programu plánujeme prerozdeliť 50 000 eur pre celé územie SR. Žiadať možno o grant v minimálnej výške 3 000 eur a v maximálnej výške 5 000 eur. Výška žiadanej sumy môže byť hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu. Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvá splátka bude uhradená vo výške 70 % schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhá vo výške 30 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.

Predpokladaný počet podporených projektov: 10 -15

Ako má organizácia postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 29. apríla 2022 (do 23:55) je potrebné:

  • registrovať sa na stránke www.darca.sk (registrácia: Srdce pre deti, program: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní 2022),
  • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke,
  • pri vypĺňaní rozpočtových položiek vo formulári na Darca.sk je potrebné uviesť zdôvodnenie daných položiek a v prípade mzdových nákladov aj typ zmluvy alebo dohody, ktorá sa uzatvára)

Ďalšie informácie sú dostupné TU.

Zdroj: nadaciapontis.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.