Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktualizácia formulárov IS ZÚ a profilov VO/O

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom (ďalej len VO/O) do pozornosti, že v súvislosti s novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť od 31.3.2022, boli aktualizované vybrané formuláre v Informačnom systéme Zber údajov a funkcionality v profiloch VO/O. Opis hlavných zmien je zhrnutý v dokumente „Prehľad zmien v IS ZÚ a v profiloch VO/O od 31.3.2022 (pdf, 348 kB) “ 

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.