Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Čerpanie zdrojov EÚ k 30. septembru 2022 dosiahlo takmer 61 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka zhruba 10,215 mld. eur. Podiel tak dosiahol 60,88 % z celkovej aktuálnej alokácie cez 16,779 mld. eur.

Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Využívanie európskych prostriedkov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu augusta vzrástlo o 104,2 mil. eur, alebo o 1 %. Od konca minulého roka je čerpanie eurofondov vyššie o 1,935 mld. eur, resp. o 23,4 %. Miera sa medzimesačne zvýšila o 0,63 percentuálneho bodu (p. b.) a v porovnaní so záverom roka 2021 o 11,24 p. b.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu septembra dosiahlo 1,76 mld. eur, čiže 58,33 % z plánovaných 3,017 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ predstavovali približne 15,696 mld. eur, teda 93,54 % z celkovej sumy. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 23,068 mld. eur, celkovú alokáciu to prevyšuje o 37,8 %.

Nadpriemernú úroveň využívania eurozdrojov malo ku koncu septembra stále päť programov - Technická pomoc vyše 91 %, Interact III takmer 83,5 %, Ľudské zdroje cez 76 %, Efektívna verejná správa skoro 71 % a Interreg V-A Slovensko - Česko nad 66 %. Pod priemernou úrovňou čerpania zostalo šesť programov - Integrovaná infraštruktúra a Interreg V-A Slovensko - Rakúsko necelých 60 %, Kvalita životného prostredia 57,5 %, Program rozvoja vidieka zhruba 54,5 %, Integrovaný regionálny operačný program takmer 48 % a Rybné hospodárstvo cez 23,5 %.

Čerpanie zdrojov EÚ k 30. septembru 2022 dosiahlo takmer 61 percent

 

Zdroj: Partnerská dohoda

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.