Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Verejné obstarávanie v eurofondoch – aktuálne školenia

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Popri komplexnom grantovom poradenstve ponúka portál Grantexpert.sk aj školenia či webináre. V poslednom čase sa veľkej obľube teší téma verejného obstarávania v eurofondových zákazkách. Rozhodli sa preto usporiadať 2 komplexné školenia týkajúce sa eurofondového verejného obstarávania.

Školenia (webináre) pokrývajú základy, ale aj pokročilejšie súčasti VO – prípravu súťažných podkladov, vyhlásenie zákazky, vyhodnotenie ponúk či uzatvorenie zmluvy a ďalšie. Z oboch školení bude spravený aj videozáznam, ku ktorému budete mať neobmedzený prístup.

Lektorom webinárov je PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Matúš Džuppa je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.


Verejné obstarávanie v eurofondoch 1 (začiatočníci)

O webinári: 

 • Súčasťou webinára sú praktické ukážky výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a vzory komunikácie vo verejnom obstarávaní. Dozviete sa, kde hľadať inšpiráciu pri príprave súťaže, vyhľadať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a prispôsobiť ich potrebám svojej zákazky.
 • Cieľom webinára je zrozumiteľným spôsobom účastníkom vysvetliť úvod do témy verejného obstarávania.

Komu je učený: 

 • Webinár bude orientovaný pre začiatočníkov a mierne skúsených administrátorov zákaziek, ale aj pre zástupcov samospráv, členov miestnych zastupiteľstiev alebo hlavných kontrolórov.  

Hlavné témy:

 • Čo je to verejné obstarávanie a jeho princípy
 • Aké typy súťaží poznáme a na čo ich využiť
 • Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
 • Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
 • Kto vyhlasuje verejné obstarávanie, kto je zodpovedný za jednotlivé úkony?
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Kontrola verejného obstarávania tretími stranami (riadiaci orgán, ÚVO, NKU, PMU ai)
 • Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Termín konania:

 • 24. 11. 2022
 • 9:00 h. – 13:00 h.
 • online

Cena:

 • 95 € s DPH

VIAC INFORMÁCIÍ o webinári nájdete TU.

 

Verejné obstarávanie v eurofondoch 2 (pokročilí)

O webinári:

 • Absolventi kurzu sa naučia verejné obstarávanie pripraviť a vyhlásiť zákazku. Dozviete sa, ako prebieha vysvetľovanie súťažných podkladov. Vedeli ste, že prostredníctvom otázok Vám môže záujemca zmeniť podmienky účasti, zmluvy alebo opis predmetu zákazky? Dozviete sa, na čo si dať pozor, ako komunikovať so záujemcami a čo urobiť v prípade, ak odpoveďami na otázky upravíte podmienky účasti.
 • Praktickými ukážkami sa dozviete, kedy použiť elektronický kontraktačný systém a kedy vyhlásiť súťaž vo vestníku verejného obstarávania.
 • Súčasťou webinára bude praktická ukážka informačných systémov, bez ktorých nie je možné proces verejného obstarávania realizovať.

Komu je určený: 

 • Webinár je určený pre všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov a prijímateľov dotácií z oblasti súkromnej sféry (osoby podľa § 8 ZVO), ale aj samosprávy.

Hlavné témy:

 • Príprava verejného obstarávania – zloženie tímu, opis predmetu zákazky, príprava zmluvy
 • Zákazky s nízkou hodnotou a výzva na predkladanie ponúk
 • Zákazky s nízkou hodnotou a elektronická platforma
 • Register hospodárskych subjektov
 • Informačné systémy vo verejnom obstarávaní
 • Vestník verejného obstarávania a elektronické nástroje (EVO, Josephine, ELENA, ERANET…)
 • Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk a Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
 • Dokumenty vo verejnom obstarávaní
 • Súťažné podklady a vysvetľovanie
 • Vyhodnotenie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy

Termín konania:

 • 1. 12. 2022
 • 9:00 h. – 13:00 h.
 • online

Cena:

 • 95 € s DPH

VIAC INFORMÁCIÍ o webinári nájdete TU.


Zdroj: 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.