Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na predprípravu projektov 2021-2027 pre kraje a územia udržateľného mestského rozvoja: Aktualizácia č.3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98. Cieľom aktualizácie je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh.

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

1. v texte výzvy úprava časti 1.5. Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP

2. v texte výzvy úprava časti 2.4 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Kritéria pre výber projektov

3. upraviť prílohu č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 TU.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.