Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Náhrada škody vo verejnom obstarávaní v zmysle navrhovanej právnej úpravy

Dátum: Autor/i: JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA Rubrika: Články

V článku sa zaoberáme navrhovanou právnou úpravou, ktorej cieľom je zaviesť do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) osobitné ustanovenie týkajúce sa stanovenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vo verejnom obstarávaní. V danom návrhu, ktorý je súčasťou materiálu návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, sa navrhuje doplniť do ZVO osobitný § 184a ustanovujúci túto zodpovednosť. Tento návrh sa nachádzal v medzirezortnom pripomienkovom konaní s termínom na podávanie pripomienok do 1. marca 2021 a v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie pripomienok k nemu. Aj keď vo všeobecnosti už boli oba súvisiace materiály, tak spomínaný návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, ako aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZVO podrobené značnej kritike, tento príspevok nebude pokračovať v nastolenom trende a niesť sa v kritickom duchu. Naopak, kladie si za cieľ poukázať na prínos zakomponovania osobitného ustanovenia o zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní do slovenskej právnej úpravy a zároveň jeho cieľom je rozobrať navrhované ustanovenie v kontexte podmienky vyplývajúcej z práva Európskej únie, ktorou je jeden z troch konštitutívnych elementov zodpovednosti za škodu, a to „závažnosť porušenia.“ 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.