Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novela zákona o verejnom obstarávaní - proces voľby a zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov Úradu pre verejné obstarávanie

Dátum: Autor/i: JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA Rubrika: Aktuality

Dňa 30. júna 2021 bola vládou SR schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V príspevku preto bližšie zhodnotíme právnu úpravu procesu výberu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), právomoc výberovej komisie v tomto procese, ako aj zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov ÚVO, ktoré novela ZVO upravuje. Navrhovanú právnu úpravu porovnáme so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“), ktorý pri procese výberu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti taktiež počíta s úlohou osobitnej komisie v tomto procese a súčasne taktiež obsahuje kritériá, ktoré musí osoba kandidujúca do funkcie spĺňať.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.