Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jakub Michalica

Počet článkov autora: 2


Telekomunikačná výnimka v rozhodovacej a aplikačnej praxi

V tomto príspevku sa autori venujú problematike aplikácie tzv. telekomunikačnej výnimky, a to najmä z hľadiska rozhodovacej a aplikačnej ­praxe. Telekomunikačná výnimka je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará...

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo d...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.