Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zapojenie Úradu pre verejné obstarávanie do systému riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Aktuality

Kontrola eurofondových zákaziek potrebuje reformu. Nie je to iba o redukcii počtu kontrol a uvoľňovaní niektorých pravidiel (aj keď tieto opatrenia sú dôležité a pozitívne vnímané), ale aj o zmene nazerania kontrolórov na riadiacich orgánoch na niektoré skutočnosti spojené so zadávaním zákaziek, najmä častokrát neúmerne prísne spájanie zistení s vplyvom na výsledok verejného obstarávania, čo vedie k uplatňovaniu finančných opráv. Z tohto dôvodu sa navrhuje zaviesť koncepcia, keď kontroly eurofondových zákaziek budú v zodpovednosti jedného orgánu, a to Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), od čoho sa primárne sľubuje zabezpečenie jednotnej rozhodovacej praxe. Tento koncept je predmetom ďalšej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ktorý bude nepriamo novelizovaný cez nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania 22. septembra 2021.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.