Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Adéla Havlová, LL.M

Počet článkov autora: 1


Nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi na komoditných burzách

V podmienkach SR je nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi (napr. z dôvodu rušenia verejného obstarávania pre nepredloženie ani jednej akceptovateľnej ponuky) častokrát problematický. Cieľom tohto článku je preto, na príklade Českej repu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.