Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Počet článkov autora: 4


Strach z finančných opráv (korekcií) ukladaných za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Strach z finančných opráv (korekcií) je častým dôvodom, pre ktorý sa potenciálny prijímateľ eurofondov rozhodne o eurofondy nežiadať. SR je v čerpaní eurofondov na chvoste EÚ, a preto je potrebné sa otvorene venovať aj tejto obávanej téme. Treba p...

Od čestného vyhlásenia k jednotnému európskemu dokumentu

Novoprijatá smernica 2014/24/EÚ zaviedla okrem iných nových inštitútov aj inštitút jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len "jednotný európsky dokument"). Podľa článku 59 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ jednotný európsky dokument pre...

Ako zmenia verejné obstarávanie nové smernice 2014/24/eú a 2014/25/eú?

Autori v článku identifikujú niektoré základné zmeny pôvodných pravidiel verejného obstarávania ustanovených v zrušených smerniciach EÚ, t.j. smernici 2004/18/ES a smernici 2004/17/ES. Tieto zmeny majú prispieť k modernizácii pravidiel verejného o...

Povinnosť preukazovať majetkovú účasť podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní

Zákon č. 13/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "novela"), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2015, zmenil podmienky účasti na verejnom obstarávaní upravené v zákone...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.