Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Inovatívne partnerstvo - zrušiť alebo aplikovať?

Dátum: Rubrika: Články

Inovatívne partnerstvo je postupom verejného obstarávania, ktorý sme na území SR po jeho zavedení do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zatiaľ úspešne neaplikovali a nie je bežným postupom verejného obstarávania ani v iných krajinách Európskej únie. Ide teda o premotivovaný omyl európskej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len „smernica 2014/24/ES“), ktorý bude skôr či neskôr zrušený pre jeho praktickú nepoužiteľnosť? Alebo ide o postup, ktorý má skrytý potenciál a ktorý sa v plnej sile uplatní v „správnom“ čase? Domnievam sa, že druhá alternatíva je tá správna. 

Inovatívne partnerstvo je postup verejného obstarávania, ktorého hlavným cieľom je financovať výskum a vývoj inovatívnych riešení. Tento postup sa používa v situáciách, keď treba vyvíjať napríklad tovary, alebo služby inovatívneho charakteru a následne ich treba kúpiť. Zároveň je potrebné, aby takúto potrebu nebolo možné uspokojiť z riešení dostupných na trhu. Proces obstarávania prostredníctvom inovatívneho dialógu je upravený v § 78 a nasl. ZVO.
Smernica 2014/24/EÚ vymedzuje inováciu ako
„zavedenie nového alebo významne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu vrátane, ale nie výlučne, výrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracovného miesta alebo vonkajších vzťahov okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločenské výzvy alebo podporiť stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“.
Inovatívne partnerstvo z procesného hľadiska kombinuje prvky rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu. Kritériom zadávania zákazky je výlučne najlepší pomer kvality a ceny, keďže toto kritérium je z hľadiska porovnania ponúk inovačných riešení najvhodnejší. Kvalitatívne kritériá môžu zahŕňať kvalitatívne, e
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.