Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Autor/i: Okrúhly stôl obstarávania Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia

Číslo prípadu

Názov účastníka rozhodnutia

Téma

18. január 2022

Vec C-261/20

„Visma Enterprise“ SIA

proti

Konkurences padome

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 – Odmeny architektov a inžinierov – Stanovené minimálne tarify – Priamy účinok – Rozsudok o nesplnení povinnosti vydaný v priebehu konania pred vnútroštátnym súdom“

27. január 2022

Vec C 347/20

SIA „Zinātnes parks“
proti
Finanšu ministrija

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 – Program spolufinancovania – Štátna pomoc – Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 – Pôsobnosť – Hranice – Pojmy ‚upísané základné imanie‘ a ‚podnik v ťažkostiach‘ – Vylúčenie podnikov v ťažkostiach z podpory z EFRR – Spôsoby nadobudnutia účinnosti zvýšenia upísaného základného imania – Dátum predloženia dôkazov o tomto zvýšení – Zásady zákazu diskriminácie a transparentnosti“

3. február 2022

Vec C-461/20

Advania Sverige AB,
Kammarkollegiet proti Dustin Sverige AB

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania Smernica 2014/24/EÚ – Článok 72 – Úprava zmlúv počas ich platnosti – Postúpenie rámcových dohôd – Nový dodávateľ, ktorý po vyhlásení konkurzu na majetok pôvodného dodávateľa prevzal práva a povinnosti vyplývajúce tomuto dodávateľovi z rámcovej dohody – Otázna nevyhnutnosť nového verejného obstarávan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.