Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Záverečná medzinárodná konferencia k projektu Zodpovedné verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 25. marca 2024 zorganizoval v rámci projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“ financovaného z Grantov EHP a Nórska programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, medzinárodnú záverečnú konferenciu.

Po úvodnom slove predsedu úradu Petra Kuboviča sa k zástupcom verejných obstarávateľov a obstarávateľov prihovorili zástupcovia Nórskeho veľvyslanectva vo Viedni, MIRRI, zástupca partnera projektu OECD i  projektový tím, ktorý celkovo zhodnotil výstupy a výsledky projektu. Konferencia, ktorej cieľom bola podpora odbornej verejnosti na využívanie MEAT kritérií vo verejnom obstarávaní, bola ukončená moderovanou panelovou diskusiou odborníkov na tému: „Využitie MEAT kritérií v praxi“.

Projektové výstupy a príručky pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov nájdete na stránke projektu: https://zodpovednevo.uvo.gov.sk/dokumentacia/projektove-vystupy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.