Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2024

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 27. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v jednoduchej forme do týždenného prehľadu výstupov úradu obsahuje rozhodnutia úradu, ktorými úrad skonštatoval porušenie vybraných paragrafov zákona o verejnom obstarávaní a uložil pokuty za ich porušenie. V druh...

Ku koncu júna bolo z nových eurofondov zazmluvnených 20 percent prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. júla 2024 - Z celkového balíka 12,59 miliardy eur v Programe Slovensko boli v 152 výzvach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 30. júnu sprístupnené finančné prostriedky vo výške 5,67 miliardy eur, čo je 45,01 % z celko...

Systém spolupráce štátu pri dotáciách s verejnosťou má byť jasnejší

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. júla 2024 - Systém spolupráce štátu a samospráv s občianskym sektorom a výber jeho zástupcov v oblasti eurofondov by mal byť jasnejší. Vyplýva to z dokumentu Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej...

Zmeny v podávaní žiadostí o vykonanie kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Povinnosti prijímateľa k podaniu žiadosti o vykonanie kontroly ÚVO ako SO – ZMENA!

Ďalší krok k udržateľnejším výrobkom na vnútornom trhu

Kategória: Aktuality

Európsky parlament a Rada prijali nariadenie č. 2024/1781, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov. Ide o ďalší z legislatívnych nástrojov, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť cieľ, aby sa Európska...

Predkomerčné obstarávanie a obstarávanie inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V priestoroch Úradu pre verejné obstarávanie sa dňa 2. júla 2024 konalo školenie týkajúce sa problematiky ,,Verejné obstarávanie inovatívnych riešení,“ ktoré bolo určené najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Lektormi školenia boli M...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 26. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v jednoduchej forme do týždenného prehľadu výstupov úradu obsahuje rozhodnutia úradu, ktorými úrad zastavil niekoľko konaní. O konaniach, v ktorých námietky navrhovateľa zamietol alebo v ktorých úrad nariadil odst...

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k deleniu zákaziek

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k problematike delenia zákaziek, ktoré obsahuje viaceré príklady zadávania určitých typov zákaziek s odporúčaním, ako postupovať pri určení predpokladanej hodnoty zákazky.

Novela zákona o verejnom obstarávaní podpísaná pánom prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Školiaci program Procure Innovation EU

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Školiaci program Procure Innovation EU ponúka verejným obstarávateľom a obstarávateľom 5-dňový vzdelávací program o verejnom obstarávaní inovácií (Public Procurement of Innovation - PPI), od definovania stratégie až po návrh a implementáciu PPI pr...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Júl a August 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia  – termíny Júl a August 2024

Stretnutie k príprave vzorových súťažných podkladov pre stavebné práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 28. júna 2024 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie k problematike prípravy vzorových súťažných podkladov pre oblasť regionálnych investícií v pôsobnosti miest a obcí.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.