Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Stretnutie k príprave vzorových súťažných podkladov pre stavebné práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 28. júna 2024 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie k problematike prípravy vzorových súťažných podkladov pre oblasť regionálnych investícií v pôsobnosti miest a obcí.

Pracovné stretnutie predsedu ÚVO Petra Kuboviča a  riaditeľa odboru metodiky a regionálnych centier Ľubomíra Kubičku s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavlom Kováčikom, zástupcom ZMOSu Tomášom Tahotným, zástupcom MIRRI SR Ladislavom Šimkom a zástupcom spoločnosti Studio 21 Vladimírom Juríkom pomohlo identifikovať možnosti unifikácie dokumentácie, postupov a podkladov pre verejné obstarávanie v oblasti stavebných prác. Prítomní experti sa zhodli, že používanie preddefinovaných súťažných podkladov, ktoré budú  verejne dostupné všetkým verejným obstarávateľom, je jedným z najlogickejších riešení pri odbúravaní administratívnej záťaže. Zástupcovia úradu predstavili aj vydarený projekt vzorových súťažných podkladov pre obstarávanie cyklotrás a konštatovali, že tento postup preukázal opodstatnenie a jeho jednoduchosť prináša verejným obstarávateľom požadovanú efektívnosť.

Všetci zúčastnení uvítali iniciatívu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na zriadenie služieb technickej asistencie pri obstarávaní stavebných prác, ktorá by sa mohla po vyriešení otázok financovania stať kľúčovým prvkom na ceste ku skvalitneniu a zrýchleniu procesov obstarávania práve menších stavebných zákaziek.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.