Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Školiaci program Procure Innovation EU

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Školiaci program Procure Innovation EU ponúka verejným obstarávateľom a obstarávateľom 5-dňový vzdelávací program o verejnom obstarávaní inovácií (Public Procurement of Innovation - PPI), od definovania stratégie až po návrh a implementáciu PPI projektu. Vzdelávací program je iniciatívou Európskej komisie na podporu prijímania inovatívnych riešení prostredníctvom verejného obstarávania.

Vzdelávací program je rozdelený do dvoch úrovní:

  1. Pre zamestnancov verejných obstarávateľov. Účastníci získajú komplexné znalosti na rozvoj procesov obstarávania a pochopenie súvisiacich výziev, implementáciu stratégií. Súčasťou je aj rozvoj analytických a hodnotiacich zručnosti a posilnenie mäkkých zručnosti pre rozvoj inovácií.
  2. Pre zamestnancov s rozhodovacou právomocou. Účastníci získajú po skončení programu schopnosti riadiť inovatívne verejné obstarávanie a efektívne riešiť environmentálne a sociálne problémy.

Požiadavky na uchádzačov:

  • Vek viac ako 18 rokov
  • Obyvateľ krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
  • Zamestnanec obstarávateľa z krajiny EHP, ktorý aktívne pracuje v oblasti verejného obstarávania
  • Bez účastí na predchádzajúcich školeniach Procure Innovation EÚ

Viac informácií a registrácia:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LEYJ-C0askmmHJGhZw3bXyBcGEFRGzdBhufy7QU-QYxUOUJIR1QxS0o3SEZWMUxXMldCS09UUVM3My4u

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.