Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 26. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v jednoduchej forme do týždenného prehľadu výstupov úradu obsahuje rozhodnutia úradu, ktorými úrad zastavil niekoľko konaní. O konaniach, v ktorých námietky navrhovateľa zamietol alebo v ktorých úrad nariadil odstrániť protiprávny stav, sa dočítate v prvej časti prehľadu.

Metodická činnosť úradu je zobrazená v druhej časti prehľadu a rozoberá problematiku predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá už uplynula, či otázku realizácie zákazky dotovanou osobou a rozhodovaní o rozdelení, resp. nerozdelení zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.