Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Predkomerčné obstarávanie a obstarávanie inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V priestoroch Úradu pre verejné obstarávanie sa dňa 2. júla 2024 konalo školenie týkajúce sa problematiky ,,Verejné obstarávanie inovatívnych riešení,“ ktoré bolo určené najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Lektormi školenia boli Mgr. Katarína Hreusová z oddelenia regionálnych centier a Mgr. Ľubomír Kubička, riaditeľ odboru metodiky a regionálnych centier.

V rámci školenia boli účastníkom predstavené možnosti využitia predkomerčného obstarávania (PCP - Pre-Commercial Procurement) a možnosti využitia obstarávania inovatívnych riešení (PPI - Public Procurement of Innovative solutions). Predkomerčné obstarávanie nie je regulované zákonom o verejnom obstarávaní, ale sa priamo riadi metodickými pokynmi Európskej komisie. Obstarávanie inovácií je možné realizovať prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo formou inovatívneho partnerstva. V závere sa školenie zameralo na priblíženie inovatívneho partnerstva, keďže tento postup nebol doposiaľ v Slovenskej republiky použitý. Boli vysvetlené jednotlivé fázy postupu inovatívneho partnerstva a bol aj prezentovaný inšpiratívny príklad z Českej republiky.

Školenie bolo realizované v rámci udržateľnosti Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a bolo realizované prezenčnou formou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.