Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2024

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 2. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Naštudovanie rozhodovacej praxe úradu môže pomôcť verejným obstarávateľom v lepšej orientácii v problematike zadávania zákaziek a vyvarovaniu sa chýb. V aktuálnom týždňovom zjednodušenom prehľade výstupov ÚVO ponúka tri rozhodnutia.

ÚVO povýzva na školenie Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenie Pravidlá pre eurofondové zákazky. 

Končí lehota na predloženie súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO opätovne upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na povinnosť elektronicky zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnenú súhrnnú správu o zmluvách na ekologické vozidlá do 30. januára 2024, ktoré uzatvorili za obdobie predchádzaj...

Profesionalizácia – ÚVO zverejňuje ďalšie termíny skúšok pre získanie statusu „odborný garant“ a „registrovaná osoba“ na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.03.2024, zahŕňa aj úpravu statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to nadobu...

O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  25. januára 2024 - O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe zákona o poskytovaní dotácií úradu každoročne od...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 1. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aj v roku 2024 bude ÚVO prinášať prehľad rozhodovacej a metodickej praxe úradu v zjednodušenej podobe.

Komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. januára 2024 - Európska komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022.

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. januára 2024 - Miestne samosprávy majú možnosť žiadať o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD). V uplynulých rokoch to bolo aj v štádiu rozpracovanosti.

Publikácia Úradu vlády SR: Moderné regióny vďaka eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2023 - Úrad vlády SR vydal plnofarebnú publikáciu s názvom “Moderné regióny vďaka eurofondom,” ktorá predstavuje viac ako 65 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v je...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 52. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednoduchý prehľad výstupov úradu prináša aj v 52. týždni rozhodnutia úradu, ktoré zamietli námietky navrhovateľa, zastavili konanie či skonštatovali porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

ÚVO pozýva na školenie Základy verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vás pozýva na školenie určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to najmä začiatočníkov, ktorí sa potrebujú zorientovať v základných pojmoch a pravidlách verejného obstarávania.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 51. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov úradu za 51. týždeň ponúka prehľad rozhodnutí vydaných odborom dohľadu, predsedom úradu, ako aj metodické usmernenia. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 50. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Finančné limity – vyhláška úradu účinná od 1. januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad dáva do pozornosti zmeny finančných limitov pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov platných od 1. januára 2024.

Rozhodovacia prax ÚVO potvrdená aj Súdnym dvorom Európskej únie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 7. 12. 2023 vo veci C-441/22 (Obština Razgad) a C-443/22 (Obština Balčik) potvrdil dlhodobú aplikačnú prax úradu týkajúcu sa predovšetkým plánovania a obozretnej prípravy (napríklad vo vzťahu k obvyklým poveternostným...

Plánovanie je kľúčové pre úspešné verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Správny súd v Bratislave potvrdil názor Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj Rady úradu, na otázku zavinenia časovej tiesne. Podľa názoru správneho súdu výkon zákonných kompetencií úradu realizovaný vo forme prijatia rozhodnutia o predbežnom opa...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 49. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša v dnešnom prehľade rozhodnutie, v ktorom úrad námietky navrhovateľa proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov vo verejnej súťaži posúdil ako opodstatnené.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.