Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. januára 2024 - Európska komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022.

Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojmi politiky súdržnosti, ktoré podporujú investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 – 2020. V správe sa uvádza široká škála podpory dostupnej prostredníctvom rôznych programov na obdobie rokov 2014 – 2020 a jej priamy a pozitívny vplyv na regióny, podniky a v prvom rade na ľudí, ktorí sú stredobodom EŠIF. Poukazuje aj na flexibilitu a prispôsobivosť rámca na poskytovanie riešení dôsledkov pandémie COVID-19, útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a následnej energetickej krízy.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Súhrnná správa o implementácii EŠIF za rok 2023

(Text: Zastúpenie Európskej komisie v SR)

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.