Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Profesionalizácia – ÚVO zverejňuje ďalšie termíny skúšok pre získanie statusu „odborný garant“ a „registrovaná osoba“ na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.03.2024, zahŕňa aj úpravu statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to nadobudnutím statusu odborného garanta (povinne pre nadlimitné a podlimitné zákazky) alebo registrovanej osoby (dobrovoľne pri zákazkách s nízkou hodnotou).

V súvislosti s uvedeným Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pre Vás pripravuje termíny skúšok na odborných garantov a registrované osoby v novom formáte. Skúšky budú pozostávať iba z písomnej časti a budú sa vykonávať prostredníctvom určeného elektronického prostriedku na technických zariadeniach uchádzačov v online prostredí. Miesto výkonu písomnej skúšky si určí uchádzač o skúšku podľa potreby.

Termíny skúšok pre získanie statusu „odborný garant“ a „registrovaná osoba“ - na jednotlivé termíny je možné sa prihlásiť cez nižšie uvedené odkazy:

Odborný garant: 

Registrovaná osoba: 

Kapacita každého vyššie uvedeného termínu je obmedzená na maximálny počet 300 uchádzačov. 

Ďalšie termíny skúšok (registrované osoby aj odborní garanti) bude úrad zverejňovať postupne na svojom webovom sídle.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.